Wednesday, December 15, 2010

ANG TUNAY NA LIDER AY DAPAT


 • · Kilalanin ang Sarili, Paunlarin ang kakayanan bilang Lider;
 • · Mahusay Gumampan ng Tungkulin;
 • · Panagutan ang anumang Ginawa;
 • · Gumawa ng Wasto at Napapahanong Pagpapasiya;
 • · Maging Halimbawa sa mga Kasapi at Komunidad;
 • · Kilalanin ang mga Kasapi at Gumawa ng hakbangin para sa kanilang kagalingan at Kabutihan;
 • · Tiyakin nabibigyan ng Tamang Impormasyon ang mga Kasapi;
 • · Turuan ang mga kasapi na maging responsible sa Samahan;
 • · Tiyakin na ang mga Tungkulin at Gawain ay nauunawaan at natatapos;
 • · Magsanay na gumawa bilang isang Team/Grupo;
 • · Gamitin ang Buong kakayahan ng Samahan para sa katuparan ng mga Layunin nito.

ANG MAHAHALAGANG DAPAT TANDAAN NG TUNAY NA LIDER


The six most important words:
"I admit I made a mistake"
The five most important words:
"You did a good job"
The four most important words:
"What is your opinion"
The three most important words:
"If you please"
The two most important words:
"Thank you"
The one most important word:
"We"
The least important word:  
"I"

"Ang mga seryosong pamumuno ay hindi katulad ng Kabute na sumusulpot at lumalabas lamang sa panahon ng tag-ulan. Ang taong desididong mamuno ay hindi tumitigil na mag-aral at magsanay sa sarili bilang Lider"

"Ang mga seryosong pamumuno ay hindi katulad ng Kabute na sumusulpot at lumalabas lamang sa panahon ng tag-ulan. Ang taong desididong mamuno ay hindi tumitigil na mag-aral at magsanay sa sarili bilang Lider".

PARTICIPATIVE LEADERSHIP

ANO ANG PARTICIPATIVE LEADERSHIP?
Ang Participative Leadership ay isang estilo ng pamumuno na isinasangkot ang lahat ng mga kasapi ng isang organisasyon para sa pagtatakda ng mahahalagang tunguhin at pagbuo ng mga pamamaraan o estratehiya para maabot ang mga naitakdang layunin. Mula sa ganitong pananaw, ang participative leadership ay makikita ang isang estilo ng pamumuno na ang pangunahing tungkulin ay nakatuon sa paggabay sa halip na nag-uutos lamang o nagbibigay ng mga dapat gawin.

Ang ganitong estilo ng pamumuno ay mabisang gamitin sa mga Samahan sa komunidad, Boluntaryong Organisasyon at iba pa.

ANO ANG PAKINABANG O IMPORTANSYA NG PARTICIPATIVE LEADERSHIP?
Dito natutuklasan at nakikita ang mga bagong kasanayan, karanasan, at pagiging malikhain ng mga kasapi ng Samahan. At nakikita ang husay at kapangyarihan ng maraming utak na nag-iisip.

Dama ng bawat kasapi na ang bawat isa ay mahalaga sa bawat isa. Kung ang mga kasapi ay sinasangguni at isinasali sa mga diskusyon at proseso ng mga desisyon. Ito ay nagri-resulta na ang mga kasapi ay lalong nagtitiwala sa kanilang Lider at nagbibigay ng pagkakataon para matukoy kung sino ang posible at pwedeng sanayin para maging Lider sa hinaharap na panahon.

Nailalabas ang talento ng bawat kasapi. Nanghihikayat ng mga kasapi para sa aktibong pakilahok sa mga gawain ng Samahan.

Nakakapagsulpot ng maraming solusyon sa suliranin na maaaring pagpilian. Tinatanggap ng mga kasapi ang mga solusyon na kanilang ginawa, kung saan ang mga kasapi ay lalong nagiging responsable sa Samahan.

Naglalaan ng pagkakataon sa mga kasapi para magkaisa at sama-samang nagsisikap na marating ang iisang layunin.

By: Warren Bennis

A new leader has to be able to change an organization that is dreamless, soulless and visionless ... someone's got to make a wake up call.